Testul nr. 10

I. 1.a)   Rezultatul calculului 22 − 3 este egal cu … .                                                                   b)   Dintre fracţiile  4 / 5 şi 7 /9 mai mare este fracţia … .                                                         c)    Dacă x − 3  = 7, atunci x  este egal cu … .

2. a)  Calculând  1 / 4 din 128 se obţine numărul … .                                                                   b) Dacă latura unui pătrat este de 10,5 cm, atunci perimetrul pătratului este de … cm.      c) Dacă un hexagon regulat are perimetrul de 72cm, atunci latura hexagonului are lungimea de … cm.

3.a) Numărul de 7,5 ori mai mare decât 8,74 este … .                                                               b) Calculând (x – 3)2 se obţine expresia … .                                                                                  c) Descompunerea în factori a expresiei x2 − 36 este … .

4. a) Amplificând cu 5x, unde x este diferit de zero, raportul  4x / 7 se obţine raportul …  b) Perimetrul unui dreptunghi este de 100 cm, iar lungimea dreptunghiului este de 40 cm. Lăţimea dreptunghiului este de  … cm.                                                                                           c) Cinci  muncitori termină o lucrare în  8  zile. Patru   muncitori, lucrând în aceleaşi condiţii, termină lucrarea în … zile.

5. O prismă patrulateră regulată dreaptă ABCDA’B’C’D’ are muchia bazei de 6 cm şi înălţimea de 8 cm.                                                                                                                                a) Diagonala unei feţe laterale a prismei ABCDA’B’C’D’   are lungimea de … cm.                     b) Perimetrul patrulaterului ADC’B’ este egal cu … cm.                                                                c) Aria patrulaterului BDD’B’ este egală cu  … cm2

II. 1.a) Să se determine mulţimile A si B, ştiind ca sunt îndeplinite, simultan, condiţiile            i) AU B = { − 3; − 2; − 1; 0; 1; 2; 3;4 };                                                                                              ii) A ∩ B = {− 3; −1; 2};                                                                                                                        iii) A \ B = {0; 3; 4}.                                                                                                                  b) Calculaţi raportul dintre suma elementelor mulţimii A şi suma elementelor mulţimii B..

2.a) Să se arate ca numărul:    A = 2 + 4 + 6 + … + 4014 + 2008  este un pătrat perfect.   b) Să se rezolve ecuaţia:       {(1 / 3) ∙ [(1 /2) ∙ (x – 7 / 2) + (3 / 4)] – 7 /8} ∙ 12 – 7 /2  = 0

3. O piramidă hexagonală regulată VABCDEF  are VO = 6 cm,    VO este înălţimea piramidei, m(<OVM) = 300, M este mijlocul laturii AB.  Să se afle:                                          a) perimetrul şi aria bazei piramidei;                                                                                            b) aria triunghiului EVB;                                                                                                                  c) sinusul unghiului plan al unghiului diedru dintre planul triunghiului VAB şi planul bazei piramidei;                                                                                                                                          d) tangenta unghiului VEB.

Natalia Ghiţă, Agnita

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s