Testul nr. 4

 I.  1.  Rezolvând  16 : 2 + 8  se obţine …

2. Cel mai mic număr natural de trei cifre distincte, diferite de zero, divizibil cu 3 este numărul … .

3.   Scris  sub forma unei singure puteri numărul   3400 :  3126 ∙ 380  se obţine …

 4.   Cel  mai mare divizor comun al numerelor   36 şi  234  este … .

 5.  Soluţia  ecuaţiei:   3x + 14 = 35 este … .

 6.   Calculând   (2x – 3)2 – (4 – x)( x + 4) se obţine …

 7.   Prin simplificare cu   cu x – 2 a   raportului   (x2 – 4) / (x2 + 5x – 14) se obţine raportul … .

8.   Unghiurile AOB şi BOC sunt adiacente suplementare. Dacă măsura unghiului BOC  este de 4 ori   mai mare decât măsura unghiului  AOB,   atunci măsura unghiului AOB este egală cu … °.

II. 9.   Măsurile unghiurilor unui patrulater convex ABCD sunt direct proporţionale cu numerele   7; 9; 11  şi  13.    Aflaţi măsurile unghiurilor patrulaterului ABCD.

10.  Perimetrul unui dreptunghi este de  120 cm. Lungimea dreptunghiului este de 48 cm. Aflaţi latura   pătratului echivalent cu dreptunghiul.

11.  Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DEF. Ştiind că  AB = 8 cm,   BC = 6 cm,  DE = 18 cm,    aflaţi lungimea laturii EF.

12.  VABCD este o piramidă patrulateră regulată în care vârful este V,  aria totală este de 576 cm2 şi aria  laterală este   de  432 cm2.  Aflaţi perimetrul  bazei piramidei.

III.  13.   Se dau numerele:    a =√128 – √18 + √147    şi  b =  √363 – √48 – √98 + √8 .     a) Aduceţi numerele  a şi b la o forma mai simplă.                                                                     b) Aflaţi media aritmetică  şi media geometrică  a numerelor  a  şi  b.

14.   Se dă expresia   E(x) = [2 – (2x + 1) / (2x – 1)] : [(2x2 – 5x + 3) / (14x – 7)],                x Є {0,5;  1;  1,5}.                                                                                                                            a)  Arătaţi că E(x)  =  7 / (x – 1) ,    x Є {0,5;  1;  1,5}.                                                              b)  Aflaţi  valorile naturale ale  numărului  a  pentru care  E(a) este număr natural.

15.   În vârful C,   pe planul  triunghiului  dreptunghic  ABC, cu    m(BAC) = 900 ,  se    ridică perpendiculara   CN,   astfel   încât CN =  18 cm.  Ştiind că M este mijlocul  laturii BC,       AM = 13 cm  şi  AB = 10 cm, să se afle:                                                                                        a)  lungimea laturii AC;   b) distanţa de la N la AB;    c)  distanţa de la N la centrul de greutate al triunghiului ABC.    d)  Arătaţi că distanţa de la N la dreapta AM este mai   mică  decât 21 cm.

Prof. Natalia Ghita, Agnita

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s