Testul nr. 4

Partea I:

1. a)  Rezultatul calculului 2 − 2,3 : 0,5 este …                                                                            b) Dacă 2x + 3 = 9, atunci x este egal cu ….                                                                                c)  Dintre numerele întregi − 7 şi − 8 mai mare este numărul întreg … .

2. a) Efectuând  (− 30) : (− 5) + (− 24) ,se obţine  numărul ….                                                  b ) Perimetrul unui pătrat este de 32 cm. Aria pătratului este egală cu … cm2.                    c)  Dacă x Є N  şi   x − 4 < 3,  atunci  x  aparţine { … }

3.a) Dacă a = 23 ∙ 35 ∙  5  şi  b = 22 ∙ 34 ∙ 52, atunci valoarea raportului  a / b este egală cu …  b )  Dacă aria unui romb este egală cu 120 cm2, iar una dintre diagonale este de 8 cm, atunci cealaltă diagonală are … cm.                                                                                                 c) Dacă  măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu numerele  2; 7 şi 9, atunci măsurile unghiurilor triunghiului sunt … 0, … 0, … 0.

4.a) Dacă (x − 3) /(x + 5) = 3 /5 , atunci valoarea lui x este … .                                                b ) Perimetrul dreptunghiului cu lătimea de 3 cm şi lungimea egală cu  150% din lătime este egal  cu … cm.                                                                                                                             c) Dacă media aritmetică a două numere este 14, iar unul dintre ele este 12, atunci celălalt număr este ….

5) Un triunghi dreptunghic ABC  cu m(<A) =  900 are  perimetrul de 24 cm, AB = 6 cm şi AC = 8 cm.                                                                                                                                          a) Ipotenuza triunghiului dreptunghic are lungimea de … cm.                                                     b) Aria triunghiului ABC este egală cu … cm2 .                                                                             c) Raportul AB / BC este egal cu …

Partea  a II-a:

1. Media aritmetică a trei numere a; b şi c este 14, media aritmetică a numerelor a şi b este 13, iar  b  este cu 2 mai mare decât   a.                                                                                         a)  Să se afle numărul   c.                                                                                                                  b ) Să se calculeze valoarea expresiei:   2a + 2b + 4c.                                                                  c)  Să se afle valoarea raportului    (2a − b) / (3b + c)

2) Preţul unui obiect se măreşte  cu 20%.  La noul preţ se aplică o nouă majorare cu 20%. După a doua majorare preţul obiectului este de 864 lei.                                                            a)  Care a fost preţul iniţial al obiectului?                                                                                       b ) Cât a costat obiectul după prima majorare?                                                                             c)  La preţul de 864 lei se aplică o ieftinire cu 30%. Care este noul preţ al obiectului?

3.  Patrulaterul convex MNPQ  are  măsurile unghiurilor M,   N,   P  ş i   Q  direct   proportionale cu numerele   7; 8; 9 şi 12 .                                                                                   a)  Să se afle măsurile unghiurilor patrulaterului MNPQ.                                                             b ) Ştiind că bisectoarea unghiului M şi bisectoarea unghiului  Q  au punctul H comun, H aparţine interiorului patrulaterului MNPQ, să se afle măsura unghiului  MHQ.                        c) Dacă A, B, C  şi  D sunt mijloacele laturilor [MN] , [NP], [PQ], respectiv [QM],  să se arate că patrulaterul ABCD  este paralelogram.

Prof. Natalia Ghita

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s